Warunki

 1. zakres
 2. Partner umowny
 3. Zawarcie umowy
 4. Prawo odstąpienia od umowy
 5. Ceny i koszty wysyłki
 6. dostawa
 7. Zapłata
 8. Zatrzymanie tytułu
 9. Rozwiązywanie sporów

Warunki usługi

 1. zakres
  Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez Wedo (nazwa firmy) do konsumentów.
  Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani samodzielnej działalności zawodowej.
 2. Partner umowny
  Umowa kupna jest zawierana z Wedo (nazwa firmy, właściciel małej firmy) Właściciel: dr. Markus Dirmhirn, Am Hang 15, 84564 Oberbergkirchen.
 3. Zawarcie umowy
  1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia.
  2. Klikając przycisk[Kostenpflichtig Bestellen] złożyć wiążące zamówienie na towary wymienione na stronie zamówienia. Twoja umowa kupna zostaje zawarta, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie, wysyłając potwierdzenie zamówienia e-mailem natychmiast po otrzymaniu zamówienia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Jeżeli jesteś konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu, którego nie można przypisać Twojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej), zgodnie z przepisami prawa przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Jeśli jako konsument skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 4.1, musisz ponieść regularne koszty zwrotu.
  3. We wszystkich innych kwestiach do prawa do odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia określone szczegółowo w poniższych zasadach odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszli w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres info@wedo-diy.de). Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Państwu potwierdzenie (np. pocztą elektroniczną) otrzymania takiego odwołania.Aby zachować termin odwołania, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.Skutki cofnięcia

   Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

   Masz towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy do nas lub do (może to obejmować nazwisko i adres osoby upoważnionej przez Ciebie do odbioru towarów do włożenia) do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

   Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

   Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

   – Koniec odwołania –

 

 1. Ceny i koszty wysyłki
  1. Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek VAT i inne składniki cenowe.
  2. Oprócz podanych cen naliczamy koszty wysyłki w przypadku dostawy na terenie Niemiec, które są wyraźnie podawane na stronach produktów, w systemie koszyka i na stronie zamówienia.
 2. dostawa
  1. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Niemiec za pośrednictwem lokalnego dostawcy usług przewozowych.
  2. Czas dostawy wynosi do 3 dni. Wszelkie odbiegające terminy dostawy wskazujemy na odpowiedniej stronie produktu.
 3. Zapłata
  1. Płatności można dokonać za pomocą przedstawionych metod płatności. Inne płatności nie są akceptowane.
 4. Zatrzymanie tytułu
  Towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.
 5. Rozwiązywanie sporów
  Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed polubownym sądem konsumenckim, służącym do rozstrzygania sporów z konsumentami. Odpowiedzialnym organem arbitrażu konsumenckiego jest: Powszechna rada arbitrażowa Federalnego Centrum Arbitrażu eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbübers-schlichter.de. Aby rozwiązać wspomniane spory, będziemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed tym punktem.
Consent Management Platform von Real Cookie Banner