Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli jesteś konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu, którego nie można przypisać Twojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej), zgodnie z przepisami prawa przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli jako konsument skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1, będziesz musiał ponieść regularne koszty zwrotu.
 3. Ponadto do prawa odstąpienia od umowy mają zastosowanie przepisy wyszczególnione poniżej

  Prawo odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

  Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mail na adres info@wedo-diy.de). Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. e-mailem).

  Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

  Konsekwencje wycofania

  Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  Masz towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy do nas lub do (może to obejmować nazwisko i adres osoby upoważnionej przez Ciebie do odbioru towarów do włożenia) do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

  Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

  – Koniec odwołania –

Consent Management Platform von Real Cookie Banner